Digital PR

Med hjälp av nya verktyg

I en ny värld där bloggare kan hålla mer makt än den traditionella journalisten, och där dina kunder kollar av sitt eget online-nätverk  för rekommendationer.

Ditt ROI (Return On Investment) på digital PR, är betydande och kan både hålla levande och påverkas under lång tid. Oavsett om du behöver en enkel press release eller en genomgående blogg-kampanj, så kan vi hjälpa dig att nå specifika målgrupper eller en bredare allmänhet. Se även vår tjänst om outsourcad digital marknadsföring.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden kan vara ett mycket bra sätt att tillkänna en ny produkt eller en tjänst. Det kan även ha karaktären av någon annan typ av nyhet, kopplat till ditt företag som ett nytt tillskott till din ledning eller nya medarbetare. Många tidningar uppmärksammar inte bara när människor tvingas avgå och fabriker läggas ner, utan också när företag växer. Gratis PR är den bästa och annonsutrymmen i media är som vi alla känner till, oftast förknippat med en stor budget. Via Internet och med digitala lösningar finns det alla möjligheter att tänka om och nå minst lika många. Oavsett kanal, så måste dina pressmeddelanden vara utformade så att dem fångar läsaren samtidigt som det finns ett nyhetsvärde som kan spridas och fånga ett brett intresse. Oavsett om du skriver med hjälp av medier, eller till dina konsumenter och slutkunder direkt, så kan ett korrekt utformat pressmeddelande vara nyckeln till spridning och kännedom om din nyhet.

Blogg-relationer

Relationer med inflytelserika personer så som kändisar är inget nytt. Men relationer med bloggare eller andra online-skribenter, är av stor vikt för i stort sett varje digital PR-kampanj. En nischad bloggare eller skribent – i ett nischat nätverk – kan ge dig mycket värdefull exponering gentemot just den målgrupp du vill nå. Genom att ta del av våra expertkunskaper inom online och digital PR, kan vi hjälpa dig att på ett strategiskt och kraftfullt sätt, nå dina olika målgrupper. Vi gör det på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt – som står sig både bättre och längre idag. Starfields PR-team, bestående av en mix av experter inom: PR, strategi, digital kommunikation och sociala medier.

Kontakta oss för offert – här