Engagemang

Samhällsengagemang

Corporate Social Responibility handlar om företags och organisationers samhällsansvar – utöver det som krävs av lagar och regler. Det innebär att företag frivilligt integrerar miljöhänsyn och socialt samhällsansvar i sin verksamhet. De flesta multinationella företag måste i dag ha strategier och dokumentation som styrker att de arbetar med CSR-relaterade frågor. Det finns stor enighet om att CSR är ekonomiskt lönsamt eftersom det bidrar till att flytta fokus från kortsiktig planering till långsiktig uppbyggnad av ett företags verksamhet och dess rykte.

Starfields tar sitt samhällsansvar på flera sätt – med alltifrån val av underleverantörer till strategiska samarbetspartner liksom att avsätta tid och ekonomiska medel för ideella projekt. Alla typer av projekt och samarbeten, såväl affärsmässiga som ren sponsoring och välgörenhet, beslutas en gång om året av styrelsen under årsmötet.

Några av de organisationer och projekt Starfields hjälpt är:

• Ungdomsförbundet Djur2000
• Lunds Universitet
• Ung Företagsamhet (UF)
• Företagsteam – Helsingborgs stad och Campus Helsingborg i samarbete för att förena akademi och näringsliv
• Projekt Växthus Bjäre – ett samverkanprojekt mellan studenter, företag och mentorer nordvästra Skåne.
• Svenska mästerskapen (SM) i padeltennis