GDPR

 

Är din webbplats redo för GDPR?

Vi erbjuder dig och ditt företag en analys av er webbplats

 

Från och med slutet av maj 2018 blir det en finansiell risk för alla företag att
hantera persondata. Något man kanske inte tänker på om man har en vanlig hemsida eller en mindre e-handel men som påverkas minst lika mycket. Hela 4% av den totala omsättningen kan komma att krävas av ditt företag i böter om du gör fel. Den nya lagstiftningen berör alla – från småföretagare, föreningar, kommuner och globala organisationer. 

Då insamling av data mångt och mycket sker genom webben ställer den nya lagstiftningen stora krav på dig som företag som har en hemsida eller en e-handel. Förordningen definierar persondata som all data som sammantaget kan användas för att identifiera en fysisk person – det kan vara förnamn, efternamn, telefonnummer, mailadress, IP-nummer, bilder osv. Blir man som företag eller organisation dessutom utsatt för ett intrång som kan innebära en risk för ägarna av personuppgifterna, måste man inom 72 timmar underrätta Datainspektionen om vad som har hänt för att inte riskera ytterligare böter utöver redan stadgat vite. Därför bör alla företag även utse ett Dataskyddsombud där namn och kontaktuppgifter skall vara synliga på webbplatsen. Saknar ditt företag ett ombud, kan du utse en medarbetare från Starfields till detta. Den nya lagstiftningen kallas i sverige för den nya Dataskyddsförordningen.

 

Berör verkligen GDPR mitt företag? Ladda ner vår GDPR checklista!

Ladda ner vår folder om GDPR med en checklista framtagen av Datainspektionen och Tillväxtverket som svarar på om GDPR verkligen berör dig.