Organisation

Organisationsbild

Starfields är ett privatägt aktiebolag som består utav en ordinarie samt extern styrelse. Bolaget har anställda i form av ledningsgrupp och medarbetare samt ett stort antal fasta underleverantörer som bygger på långsiktiga relationer och marknadsbaserat utbud vad gäller både prisbild och kvalité.

Geografiskt läge

Starfields har besöks- och produktionskontor i Båstad. Utöver detta arbetar vi mobilt från flera orter och länder varav de vanligaste är: Båstad, Stockholm, Lund, Helsingborg, Göteborg och Dhaka i Bangladesh. Starfields tjänster produceras och levereras över hela landet. Våra Kunder finns utspridda från Luleå i norr, till Malmö i söder.

Målgrupper

Vi vänder oss till både små till stora företag, myndigheter och föreningar som ser kvalité i våra tjänster och produkter. Främst prioriterar vi Kunder som tecknat Starfields Serviceavtal- & reklamkonto och som därmed även insett vikten av att avsätta en årlig budget till informations- kommunikations- och tekniklösningar (IKT).